Pluskracht

Pluskracht is een initiatief van het Ruud de Moor Centrum en Gilde Praktijk Opleidingen. Op Pluskracht staan inspirerende praktijkvoorbeelden en achtergrondinformatie verzameld over het werken met 'overbelaste’ jongeren. De website is bedoeld voor professionals die met ‘overbelaste’ leerlingen werken en hierover kennis en ervaringen uit willen wisselen.

Sinds het verschijnen van het rapport 'Vertrouwen in de school. Over de uitval van 'overbelaste' jongeren.' van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR, 2009) geeft het ministerie van OCW een forse impuls aan de ontwikkeling van de ‘plusvoorzieningen’. In het hele land zijn diverse initiatieven om overbelaste jongeren naar een startkwalificatie en een evenwichtig bestaan in de maatschappij te leiden. Een selectie van deze initiatieven wordt ter inspiratie en voer voor dialoog weergegeven op Pluskracht.

Op Pluskracht worden theoretische en praktische kennis en ervaringen verzameld en met  elkaar verbonden. De leerling is daarbij steeds het vertrekpunt. Bijgevoegde afbeeling vormt de rode draad door Pluskracht. Alle theoretische en praktische artikelen op de website zijn hierbinnen verbonden.

De afbeelding verbeeldt de essentie van het WRR-rapport ‘Vertrouwen in de school’. De onderste helft van de afbeelding toont de stapelproblematiek van de leerling, en wat frontlijnwerkers en de samenwerkende plusvoorzieningen daartegen kunnen doen. De bovenste helft van de afbeelding toont juist de psychologische veerkracht en talenten van leerlingen en de manier waarop de frontlijnwerkers en samenwerkende plusvoorzieningen daarop kunnen focussen.

Wij nodigen u van harte uit om uw ervaringen en inspiratiebronnen op de website tedelen met collega's. Dit kan door te reageren op bestaande bronnen of door eigen inspiratiebronnen toe te voegen. Op die manier wordt Pluskracht een steeds rijkere bron voor iedereen die als frontlijnwerker te maken heeft met overbelaste jongeren.

Namens de redactie van Pluskracht wensen wij u veel inspiratie toe!